Neoma login 024-8200949 Direct aanvragen Bekijk Neoma Online
default-slide

Fusie & Overname

Neoma ondersteunt ondernemers bij aan- en verkoop begeleiding van ondernemingen, waarderingsvraagstukken van ondernemingen en met corporate recovery.

Hoeveel is uw onderneming waard?

Geen eenvoudige vraag, want de correcte waarde hangt af van heel wat factoren: de sector waarin u actief bent, de vermogensstructuur, het gerealiseerde rendement én uw budgettaire verwachtingen.

Onze adviseurs brengen eerst uw specifieke situatie in kaart alvorens de waarde te berekenen. Ze houden rekening met alle doorslaggevende parameters zoals de trends in de markt, welke prijzen worden doorgaans betaald en de meest relevante waarderingsmethodes.

Met een goede marktconforme waardering kunt u verdere beslissingen nemen over het parcours dat u wenst af te leggen met uw onderneming zowel bij:

 • verkoop als aankoop van aandelen
 • familiale overdracht van uw onderneming

Uw onderneming overdragen, naar familie of naar derden, daar zorgen wij voor!

Plannen voor de verkoop of overname van uw onderneming?

Dit complexe proces is geen exacte wetenschap en vergt heel wat voorbereiding en coördinatie. Wij stellen samen met u een gedetailleerd stappenplan op met een doordachte financiële en fiscale onderbouw. Dankzij onze persoonlijke aanpak op maat kunt u het overnameproces maximaal laten renderen. In geval van familiale opvolging wordt u geconfronteerd met een erg specifieke en delicate problematiek.

Daarbij zijn er heel wat tegenstrijdige belangen in het spel, want het gaat om de overdracht van vermogen, schulden, rechten én plichten. Wat is uw onderneming realistisch gezien waard? Wat zijn de mogelijke formules van overdracht op maat van uw onderneming en uw persoonlijke situatie? Kunnen uw kinderen de overdracht financieel aan?

Wij begeleiden u in de zoektocht naar een gezond evenwicht tussen familie, onderneming én vermogen.

Wij staan u bij in:

 • Het opmaken van een overzicht van de mogelijkheden en de daar bijhorende gevolgen
 • De opmaak en de begeleiding van de vereiste stappen voor de juridische structuur
 • De eventueel aanvraag van een voorafgaandelijk akkoord bij de fiscus
 • De opmaak en administratieve formaliteiten die wettelijk worden opgelegd
 • De uitvoering van een due diligence onderzoek
 • De opmaak van een haalbaarheidsstudie op 3 tot 7 jaar
 • De opmaak van een cashplanning teneinde de evolutie ook zelf verder te kunnen opvolgen
 • De opmaak en begeleiding van contracten en vereiste verslagen
 • De begeleiding van de financiering- het kredietdossier
 • De begeleiding van de vereiste aktes bij de notaris

Onderzoek van de sterkten en zwakten van de onderneming

 • Identificatie waarde creërende of -vernietigende elementen
 • Oplijsten van de mogelijke onderhandelingspunten
 • Juridische Due Diligence
 • Analyse vennootschapsdocumenten en -overeenkomsten
 • Inzicht juridische structuur
 • Controle verzekeringspolissen en vergunningen (in samenwerking met derden)
 • Onderzoek van de sterkten en zwakten van de onderneming
 • Identificatie waarde creërende of -vernietigende elementen

Due diligence

Wij lichten uw onderneming grondig door!
Om de verkoop van uw onderneming, handelsfonds of bedrijfsafdeling doordacht af te sluiten, moet u weten of Uw onderneming verkoop klaar staat : zijn alle facetten goed georganiseerd? Zijn alle risico’s ingedekt? Wat zijn de sterken en zwakke punten?

Ook in omgekeerde zin: u wenst een onderneming te kopen? Is deze gezond? Zijn er geen lijken die uit de kast kunnen vallen? Zijn er waarborgen vereist voor potentiële risico’s? Wat zijn risico’s bij een fiscale controle? Is Uw dossier goed onderbouwd voor een fiscale controle?

Al deze facetten komen stelselmatig aan bod bij de uitvoering van een due diligence wat wij op diverse vlakken voor u kunnen uitvoeren naargelang uw wens en de noodzaak voor uw onderneming waaronder:

Financiële Due Diligence

 • Onderzoek van de sterkten en zwakten van de onderneming
 • Identificatie waarde creërende of -vernietigende elementen
 • Analyse werkkapitaal en cashflow
 • Oplijsten van de mogelijke onderhandelingspunten

 

Fiscale Due Diligence

 • Inzicht fiscale structuur
 • Identificatie risico’s (vennootschapsbelasting, btw en registratierechten)
 • Mogelijkheden inzake overnamestructuur

Interesse?

Neem direct contact met ons op. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.